Detta projekt har avslutats 2012. Denna webbplats upprätthålls i arkiveringssyfte till slutet av år 2017.

Kompetent i arbetslivet

Projektets målsättning är att utveckla vårdpersonalens, studerandes och lärarnas kliniska kompetens samt att utveckla modeller för god praxis gällande patientsäkerheten.

Avsikten är

 • att upprätthålla och stärka kompetensen hos aktiva vårdare genom att erbjuda stöd, övningar och uppdateringar inom området för patientsäkerhet
 • Att underlätta återgång till arbetslivet genom reaktiveringskurser
 • Att implementera patientsäkerhetsprincipen som en genomgående struktur för studerande.
 • Att utveckla simuleringsundervisningen som en del av examinationen för studerande ex. i bedömning av tidigare förvärvad kompetens, evaluera den som metod att avlägga yrkesprov och utveckla god praxis
 • Att utnyttja simuleringen för att testa, stödja och utveckla patientsäkert handlande i vården, stödja vårdlärarnas kliniska kompetens och utveckla ett fungerande samarbete med arbetslivet.

Under projektet utvecklas:

 • Patientsäker simuleringsundervisning
 • Utveckling av simuleringsmiljön
 • Utveckling av undervisnings- och utvärderingsmaterial
 • Skolning av personal i patientsäkerhetsfrågor
 • Utveckling av simuleringens mobila verksamhet
 • Utveckling av simulering som examinationsform
 • Utveckling av grunder , kriterier och blankett för utvärdering
 • Nätstödd undervisning
 • Nätsida
 • Rapporter, deltagande i konferenser för att sprida erfarenheter