Detta projekt har avslutats 2012. Denna webbplats upprätthålls i arkiveringssyfte till slutet av år 2017.

Aktuellt

År 2012

25.04 Slutseminariet 9-15.30 på Arcada i lilla auditoriet

16.04 Föreläsning i patientsäkerhet för Stadssjukhuset i 4010

- programledare Patrik Nyström

18.04 kl. 13-15 Föreläsning på Esbo sjukhus (Bolarskog)

- lektor Elisabeth Kajander

Föreläsningar i Sibbo enl. följande:

Tid: Torsdag den 26 januari  2012 kl. 13.15 – 15

Plats: Avdelning 1- matsalen, Jussasvägen 14

Föreläsare: Patrik Nyström

Tid: Torsdag den 2 februari 2012  kl. 8.15 – 10

Plats: Grupprummet i HC, Jussasvägen 14

Föreläsare: Patrik Nyström

Tid: Fredag den 3 februari 2012 kl. 13.15 – 15

Plats: Elsie servicehus, Jussasvägen 18 K

Föreläsare: Patrik Nyström

År 2011

17.11 Opiskelijan turvallisuus ja hyvinvointi työelämäharjoittelussa

23.9 - 13.10 Utbildning i handledning för praktikhandledare på Folkhälsan

13.09 Föreläsning på Tölö sjukhus

12.09 Utbildningseftermiddag på Hertonäs sjukhus

01.09 Utbildningseftermiddag på Hertonäs sjukhus

18.08 Handledningsdag för kliniska lärare vid HNS och Arcadas och Prakticums lärare

01.03-27.05 Reaktiveringskurs för sjukskötare 5sp

19.05 Utbildningseftermiddag på Dals sjukhus

10.05 Utbildningseftermiddag på Dals sjukhus

08.04 Simuleringsdag för studerande

06.04 Simuleringsdag för studerande

05.04 Simuleringsdag för studerande

13.01 Simuleringsdag för Haartmans sjukhus jouravdelning

12.01 Utbildningsdag med temat "Potilasturvallisuus" Haartmans sjukhus jouravdelning, Malms sjukhus och barnkliniken vid HNS inbjuds

År 2010

18.03 Utbildning i patientsäkerhet för neonatala enheten vid HNS, Haartmanska sjukhusets jouravdelning samt Västra Nylans Räddningsverk.

27.04 Simuleringsundervisning i patiensäkerhet för neonatala enheten vid HNSt

28.04 Simuleringsundervisning i patientsäkerhet för Haartmanska sjukhusets jouravdelning

17.05 Utbildningsdag med temat "Potilastuvallisuus" Helsingfors stads sjukhus är inbjudna

07.09 Utbildningsdag med temat"Patientsäkerhet" alla samarbetspartner inbjuds

20.10 Utbildningsdag med temat "Potilasturvallisuus" alla samarbetspartner inbjudna

21.10 Simuleringsundervisning i patientsäkerhet för Mellersta Nylands Räddningsverk