Detta projekt har avslutats 2012. Denna webbplats upprätthålls i arkiveringssyfte till slutet av år 2017.

Arbetsgrupper

Arbetslivsgruppen har följande medlemmar:

 • Outi Simonen
 • Kirsi Lindfors
 • Christel Roberts
 • Veronica Renwall
 • Sandra Alldén
 • Marianne Tast
 • Anttti Stenberg

Lärar- studerande gruppen

 • Patrik Nyström
 • Pia Keijonen
 • Anne Nylund
 • Eva Lindgren
 • Jenny Östman
 • Marianne Tast

Utvärderingsinstrumentgruppen:

 • Riitta Merentoja
 • Gun-Britt Lejonqvist
 • Marianne Tast