Detta projekt har avslutats 2012. Denna webbplats upprätthålls i arkiveringssyfte till slutet av år 2017.

Styrgrupp

  • Pia Furu
  • Gun-Britt Lejonqvist
  • Riitta Merentoja
  • Michael Mäkelä
  • Christel Roberts
  • Antti Stenberg
  • Olli Väisänen
  • Camilla Wikström-Grotell (ordf)
  • Monica Grahn-Liljestrand (ekonom)
  • Marianne Tast (sekr)